Kezdőoldal

Rólunk

Történetünk

Szervezeti felépítés

Hírek

Dokumentumok

Rendezvényeink

Tagszervezeteink

Középiskolásoknak

Luca Pacioli Kiválósági Díj

Luca Pacioli Középiskolás Verseny

Jelentkezőknek

Tagfelvétel

Karrierút

Cégeknek

Tagszervezeteink

Anyaszervezetként biztosítjuk diákszervezeteink működési stabilitását, jogi és pénzügyi biztonságát, a piaci, állami és akadémiai területek legkiválóbb képviselőinek bevonásával pedig az egyetemi képzést kiegészítő, gyakorlati tudást nyújtó, intenzív szakmai és vezetői képzési rendszer működtetését, valamint kiemelt karrier- és kapcsolatépítési lehetőségeket ki nálunk.

Finance Master Club

A pénzügyesek diákszervezete.

Luca Pacioli Társaság BCE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Luca Pacioli Társaság BGE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Budapesti Gazdasági Egyetemen.

Luca Pacioli Társaság DE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Debreceni Egyetemen.

Luca Pacioli Társaság ELTE

Számvitellel, adózással és gazdasági joggal foglalkozó diákszervezet a Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Luca Pacioli Társaság PTE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Pécsi Tudományegyetemen.

Luca Pacioli Társaság SZTE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Szegedi Tudományegyetemen.

Szakmaiság
A Luca Pacioli Egyesület olyan hat féléves képzési rendszert alakított ki tagszervezetei számára, melyben a tagoknak – az egyetemi képzéshez hasonlóan – félévenként meghatározott mennyiségű kreditet kell szerezniük, miközben meg kell felelniük az abszolút kimeneti követelményeknek is, legfeljebb egy féléves csúszási lehetőséggel. Minden új félév az előző félévekre és az egyetemi elméleti előismeretekre építve igyekszik szélesíteni a tagok gyakorlati tudását, látókörét a számvitel, a pénzügy, az adózás, a jog, valamint a kapcsolódó szakterületeken.

Közösségi élet

Az erős szakmai oldal mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. A heti rendszerességgel megrendezésre kerülő közösségi programok, mint a kirándulások, egy lézerharc vagy egy közös társasjátékozás segítenek összetartani a közösséget.

Minden évben megrendezésre kerül a Pacioli Tábor, amelynek alkalmával a Luca Pacioli Egyesület minden tagja közösen ünnepli az elmúlt egy év sikereit.

Finance Master Club

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Finance Master Club a pénzügy területére specializálódó szervezet a Budapesti Corvinus Egyetemen. Célja, hogy egy olyan szakmailag és közösségileg összetartó csapatot hozzon létre, amely az egyetemi évek után is megmarad.

A diákszervezet 2019-ben alakult, majd 2020-ban csatlakozott a Luca Pacioli Egyesülethez pénzügyes diákszervezetként. A Finance Master Club elhivatott, hogy a pénzügy iránt érdeklődő diákok számára a szakmai fejlődés mellett összetartó közösséget biztosítson az egyetemi évek alatt és azt követően is. Ezen kívül a Luca Pacioli Egyesület széles vállalati és akadémiai kapcsolati hálójának köszönhetően lehetőséget nyújt a szervezet a szakirányú elhelyezkedésre Magyarország meghatározó vállalatainál.

A szervezet a szakmai élete középpontjába a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket helyezi, ehhez igazodik gyakorlatorientált képzési rendszere, amelynek keretében az Egyesület vállalati partnerei által tartott kurzusokon sajátíthatják el a tagok a kapcsolódó szakmai ismereteket.

A kurzusok témái:

 • Pénzügyi ismeretek I. és II.
 • Elemzési ismeretek I. és II.
 • Programozási ismeretek I. és II.

"A Finance Master Club lehetőséget ad azon pénzügyes beállítottságú hallgatóknak, akik szeretnének gyakorlatias tudást szerezni az említett szakterületen. A szakmai kurzusok során nem csak a kapcsolati hálónkat bővíthetjük, hanem izgalmas pénzügyi témákról szerezhetünk mélyebb tudást. Eddigi FMC-s tagságom legnagyobb szakmai kihívása egy olyan beadandó volt, amelyet egy általam választott pénzügyi témában írtam meg."

Szabados Lili

Luca Pacioli Társaság BCE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság BCE 5 év ezelőtt alakult meg a Budapesti Corvinus Egyetemen azzal a céllal, hogy a számvitel, az adózás és a kapcsolódó területeken segítse a szakmailag kiemelkedő utánpótlás kinevelését, valamint olyan szakmai és baráti közösséget hozzon létre, amely egész életükön át segítheti tagjait.

A Társaság egyik fő tevékenysége, hogy minden félévben felkészítőket tart számviteles tárgyakból, az elmúlt években több ezer hallgatót készítettek fel a szervezet tagjai a vizsgákra.

Tagfelvételkor első- és másodéves hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a Társaság által képviselt területek iránt.

A Társaság tagjai hat féléven át tartó szakmai képzési rendszerben vesznek részt. A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Adózás
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Pacioliban egy második családot találtam, legyen szó akár szakmai, akár személyes, hétköznapi problémákról, mindig segítő és támogató emberek vesznek körül. Mikor csatlakoztam, nem tudtam, hogy évekkel később ilyen fontos része lesz az életemnek a szervezet."

Szabó Kitti

Luca Pacioli Társaság BGE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság BGE egy olyan közösség létrehozásán dolgozik, ahol a hallgatók nemcsak baráti, hanem szakmai kapcsolati hálót is képesek kialakítani egyetemi éveik alatt.

A szervezet a Budapesti Gazdasági Egyetemen hivatott a számvitel, az adózás és a controlling iránt érdeklődő hallgatók ösztönzésére, hogy megtalálják a saját számításukat, útjukat. A diákszervezet egy remek, összetartó és segítőkész közösséget alkot, ahol egymást támogatva igazodnak el a karrierépítés és az egyetemi élet összehangolásának útvesztőjében. A szakmai ismereteket többféle nézőpontból vizsgálva értékes tudásra tehetnek szert a tagok, amely a későbbiekben is hasznosítható lesz.

A szervezet fő célja egy olyan közösség kialakítása, amely segíti egymást a jövőben, kapcsolatokat épít és lehetőségeket teremt. A diákszervezet az egyetemi évek alatt segíti a hallgatókat a szociális kapcsolatok kialakításában.

Összességében a Luca Pacioli Társaság BGE életre szóló barátságok kialakításának helyszíne, valamint a szakmai fejlődésre is maximálisan teret ad.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

Luca Pacioli Társaság DE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság DE a Debreceni Egyetemen alakult meg 2022. március 1-jén a Luca Pacioli Egyesület tagszervezeteként abból a célból, hogy népszerűsítse a szakmát, és hozzáértő szakembereket képezzen a helyi közösségben.

Milyen egy nagy szervezet tagjaként közös célokért tenni és értéket teremteni? Hogyan kell csapatban dolgozni, projekteket megvalósítani vagy vezetőként helytállni? Ezen lehetőségeknek is teret ad a diákszervezethez való csatlakozás.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

Luca Pacioli Társaság ELTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság ELTE diákszervezet másfél éve működik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint Gazdaságtudományi Karán.

A diákszervezet célja, hogy a számvitelt, adózást és adójogot kedvelő hallgatóknak szakmai programokat biztosítsunk az egyetemi tanórákon felül.

A szakmai fejlődésen túl a diákszervezet tagjai szeretnek változatos közösségi programokon, csapatépítőkön együtt részt venni, ezzel egy összetartó közösséget alkotva az említett karokon.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Adózási alapok
 • Adójog

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Társasághoz elsőévesként, tavaly tavasszal csatlakoztam. Azóta rengeteg tapasztalattal és élménnyel lettem gazdagabb, köszönhetően a színvonalas szakmai kurzusoknak és a változatos közösségi programoknak. A kedvenc eseményem a Pacioli Tábor, ahol egy szuper hétvége során a többi tagszervezet tagjait is megismerhetjük. Örülök, hogy a Társaság által egy olyan összetartó közösséghez tartozhatok, ahol mind barátilag, mind szakmailag számíthatunk egymásra.”

Ujvárosi Lilla

Luca Pacioli Társaság PTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság PTE célja egy összetartó szakmai baráti közösség megteremtése a Pécsi Tudományegyetemen.

Az idei évig nem létezett olyan kezdeményezés a Pécsi Tudományegyetemen, amelyhez nem csupán a közgazdaságtudományi szakot választó hallgatók, hanem más karokon, a pénzügy, számvitel vagy adózás világa iránt érdeklődő egyetemisták is csatlakozhattak. A szervezet megalakulásával lehetőséget nyújt olyan tudományos és szakmai tapasztalat szerzéséhez, mellyel a későbbi munkakeresés, valamint már önmagában a munka világa sokkal kézzelfoghatóbbá válik.

Mindemellett a közösségi programok – mint például egy csapatépítő bowlingozás vagy egy közös borkóstoló – teszik színesebbé a közös munkát egymással.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzus témája:

 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Társaságon belüli hihetetlen segítőkészségnek és szoros együttműködésnek hála, tényleges lehetősége van a tagszervezeti tagoknak az egyetem mellett egy olyan közösség részévé válni, mely a személyes és a választott szakmai fejlődésüket is előmozdíthatja."

Ján Bence

Luca Pacioli Társaság SZTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Luca Pacioli Társaság SZTE, a Luca Pacioli Egyesület tagszervezete 2022. április 1-jén alakult meg a hosszú évekre visszanyúló, Corvinuson működő Luca Pacioli Társaság BCE mintájára.

A Társaság célul tűzte ki a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára érkező hallgatók életútjának megalapozását és tanulmányainak kiegészítését. A diákszervezet tagjai a Pacioli képzésen való részvétellel és a Pacioli Diploma kézhezvételével egy olyan plusz tudáshoz jutnak, ami kiemeli őket a többi hallgató közül. A szakmai fejlődésen túl pedig egy olyan közösségbe kapcsolódhatnak be a tagok, amely az egyetemi éveket követően is fennmarad.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzus témája:

 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"Amint csatlakoztam, egy baráti közösség tagjává válhattam, betekintést nyerhettem rendezvények szervezésébe, valamint lehetőségem van a kurzusokon keresztül szakmailag is fejlődni. Egyik legjobb döntésem volt Paciolissá válni."

Sáfár Szabina