Kezdőoldal

Rólunk

Történetünk

Szervezeti felépítés

Hírek

Dokumentumok

Rendezvényeink

Tagszervezeteink

Középiskolásoknak

Luca Pacioli Kiválósági Díj

Luca Pacioli Középiskolás Verseny

Jelentkezőknek

Tagfelvétel

Karrierút

Cégeknek

Tagszervezeteink

Anyaszervezetként biztosítjuk diákszervezeteink működési stabilitását, jogi és pénzügyi biztonságát, a piaci, állami és akadémiai területek legkiválóbb képviselőinek bevonásával pedig az egyetemi képzést kiegészítő, gyakorlati tudást nyújtó, intenzív szakmai és vezetői képzési rendszer működtetését, valamint kiemelt karrier- és kapcsolatépítési lehetőségeket ki nálunk.

Pacioli Finance Club BCE

Pénzügyi és befektetési ismeretekkel foglalkozó diákszervezet a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Pacioli Accounting Club BCE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Pacioli Accounting Club BGE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Budapesti Gazdasági Egyetemen.

Pacioli Accounting Club DE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Debreceni Egyetemen.

Pacioli Tax&Legal Club ELTE

Számvitellel, adózással és gazdasági joggal foglalkozó diákszervezet a Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Pacioli Finance Club PTE

Pénzüggyel és számvitellel foglalkozó diákszervezet a Pécsi Tudományegyetemen.

Pacioli Accounting Club SZTE

Számvitellel és adózással foglalkozó diákszervezet a Szegedi Tudományegyetemen.

Szakmaiság
A Luca Pacioli Egyesület olyan hatféléves képzési rendszert alakított ki tagszervezetei számára, melyben a tagoknak – az egyetemi képzéshez hasonlóan – félévenként meghatározott mennyiségű kreditet kell szerezniük, miközben meg kell felelniük az abszolút kimeneti követelményeknek is, legfeljebb egy féléves csúszási lehetőséggel. Minden új félév az előző félévekre és az egyetemi elméleti előismeretekre építve igyekszik szélesíteni a tagok gyakorlati tudását, látókörét a számvitel, a pénzügy, az adózás, a jog, valamint a kapcsolódó szakterületeken.

Közösségi élet

Az erős szakmai oldal mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. A heti rendszerességgel megrendezésre kerülő közösségi programok, mint a kirándulások, egy lézerharc vagy egy közös társasjátékozás segítenek összetartani a közösséget.

Minden évben megrendezésre kerül a Pacioli Tábor, amelynek alkalmával a Luca Pacioli Egyesület minden tagja közösen ünnepli az elmúlt egy év sikereit.

Pacioli Finance Club BCE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Finance Club BCE a pénzügy területére specializálódó szervezet a Budapesti Corvinus Egyetemen. Célja, hogy egy olyan szakmailag és közösségileg összetartó csapatot hozzon létre, amely az egyetemi évek után is megmarad.

A diákszervezet 2019-ben alakult, majd 2020-ban csatlakozott a Luca Pacioli Egyesülethez pénzügyes diákszervezetként, akkor még Finance Master Club néven. A szervezet 2023-as arculatváltást követően Pacioli Finance Club BCE néven folytatja tevékenységét. A PFC BCE elhivatott, hogy a pénzügy iránt érdeklődő diákok számára a szakmai fejlődés mellett összetartó közösséget biztosítson az egyetemi évek alatt és azt követően is. Ezen kívül a Luca Pacioli Egyesület széles vállalati és akadémiai kapcsolati hálójának köszönhetően lehetőséget nyújt a szervezet a szakirányú elhelyezkedésre Magyarország meghatározó vállalatainál.

A szervezet a szakmai élete középpontjába a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket helyezi, ehhez igazodik gyakorlatorientált képzési rendszere, amelynek keretében az Egyesület vállalati partnerei által tartott kurzusokon sajátíthatják el a tagok a kapcsolódó szakmai ismereteket.

A kurzusok témái:

 • Pénzügyi ismeretek I. és II.
 • Elemzési ismeretek I. és II.
 • Programozási ismeretek I. és II.

"A szervezet lehetőséget ad azon pénzügyes beállítottságú hallgatóknak, akik szeretnének gyakorlatias tudást szerezni az említett szakterületen. A szakmai kurzusok során nem csak a kapcsolati hálónkat bővíthetjük, hanem izgalmas pénzügyi témákról szerezhetünk mélyebb tudást. Eddigi FMC-s tagságom legnagyobb szakmai kihívása egy olyan beadandó volt, amelyet egy általam választott pénzügyi témában írtam meg."

Szabados Lili

Pacioli Accounting Club BCE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Accounting Club BCE 6 évvel ezelőtt alakult meg a Budapesti Corvinus Egyetemen azzal a céllal, hogy a számvitel, az adózás és a kapcsolódó területeken segítse a szakmailag kiemelkedő utánpótlás kinevelését, valamint olyan szakmai és baráti közösséget hozzon létre, amely egész életükön át segítheti tagjait.

A szervezet egyik fő tevékenysége, hogy minden félévben felkészítőket tart számviteles tárgyakból, az elmúlt években több ezer hallgatót készítettek fel a szervezet tagjai a vizsgákra.

Tagfelvételkor első- és másodéves hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a PAC BCE által képviselt területek iránt.

A PAC BCE tagjai négy, illetve hat féléven át tartó szakmai képzési rendszerben vesznek részt. A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Adózás
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Pacioliban egy második családot találtam, legyen szó akár szakmai, akár személyes, hétköznapi problémákról, mindig segítő és támogató emberek vesznek körül. Mikor csatlakoztam, nem tudtam, hogy évekkel később ilyen fontos része lesz az életemnek a szervezet."

Szabó Kitti

Pacioli Accounting Club BGE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Accounting Club BGE egy olyan közösség létrehozásán dolgozik, ahol a hallgatók nemcsak baráti, hanem szakmai kapcsolati hálót is képesek kialakítani egyetemi éveik alatt.

A szervezet a Budapesti Gazdasági Egyetemen hivatott a számvitel, az adózás és a controlling iránt érdeklődő hallgatók ösztönzésére, hogy megtalálják a saját számításukat, útjukat. A diákszervezet egy remek, összetartó és segítőkész közösséget alkot, ahol egymást támogatva igazodnak el a karrierépítés és az egyetemi élet összehangolásának útvesztőjében. A szakmai ismereteket többféle nézőpontból vizsgálva értékes tudásra tehetnek szert a tagok, amely a későbbiekben is hasznosítható lesz.

A szervezet fő célja egy olyan közösség kialakítása, amely segíti egymást a jövőben, kapcsolatokat épít és lehetőségeket teremt. A diákszervezet az egyetemi évek alatt segíti a hallgatókat a szociális kapcsolatok kialakításában.

Összességében a PAC BGE életre szóló barátságok kialakításának helyszíne, valamint a szakmai fejlődésre is maximálisan teret ad.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

Pacioli Accounting Club DE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Accounting Club DE a Debreceni Egyetemen alakult meg 2022. március 1-jén a Luca Pacioli Egyesület tagszervezeteként abból a célból, hogy népszerűsítse a szakmát, és segítse a kiemelkedő szakemberek képzését a helyi közösségben.

Milyen egy nagy szervezet tagjaként közös célokért tenni és értéket teremteni? Hogyan kell csapatban dolgozni, projekteket megvalósítani vagy vezetőként helytállni? Ezen lehetőségeknek is teret ad a diákszervezethez való csatlakozás.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Audit
 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

Pacioli Tax&Legal Club ELTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Tax&Legal Club ELTE diákszervezet 2021-ben alakult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint Gazdaságtudományi Karán.

A diákszervezet célja, hogy a számvitelt, adózást és adójogot kedvelő hallgatóknak szakmai programokat biztosítsunk az egyetemi tanórákon felül.

A szakmai fejlődésen túl a diákszervezet tagjai változatos közösségi programokon, csapatépítőkön vesznek részt, ezzel egy összetartó közösséget alkotva az említett karokon.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzusok témái:

 • Adózási alapok
 • Adójog

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Társasághoz elsőévesként, tavaly tavasszal csatlakoztam. Azóta rengeteg tapasztalattal és élménnyel lettem gazdagabb, köszönhetően a színvonalas szakmai kurzusoknak és a változatos közösségi programoknak. A kedvenc eseményem a Pacioli Tábor, ahol egy szuper hétvége során a többi tagszervezet tagjait is megismerhetjük. Örülök, hogy a Társaság által egy olyan összetartó közösséghez tartozhatok, ahol mind barátilag, mind szakmailag számíthatunk egymásra.”

Ujvárosi Lilla

Pacioli Finance Club PTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Finance Club PTE célja egy összetartó szakmai baráti közösség megteremtése a Pécsi Tudományegyetemen.

2022 előtt nem létezett olyan kezdeményezés a Pécsi Tudományegyetemen, amelyhez nem csupán a közgazdaságtudományi szakot választó hallgatók, hanem más karokon, a pénzügy, számvitel vagy adózás világa iránt érdeklődő egyetemisták is csatlakozhattak. A szervezet megalakulásával lehetőséget nyújt olyan tudományos és szakmai tapasztalat szerzéséhez, mellyel a későbbi munkakeresés, valamint már önmagában a munka világa sokkal kézzelfoghatóbbá válik.

Mindemellett a közösségi programok – mint például egy csapatépítő bowlingozás vagy egy közös borkóstoló – teszik színesebbé a közös munkát egymással.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzus témája:

 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"A Társaságon belüli hihetetlen segítőkészségnek és szoros együttműködésnek hála, tényleges lehetősége van a tagszervezeti tagoknak az egyetem mellett egy olyan közösség részévé válni, mely a személyes és a választott szakmai fejlődésüket is előmozdíthatja."

Ján Bence

Pacioli Accounting Club SZTE

A szervezetről

A képzésről

Tagjaink mondták

A Pacioli Accounting Club SZTE, a Luca Pacioli Egyesület tagszervezete 2022. április 1-jén alakult meg a hosszú évekre visszanyúló, Corvinuson működő, akkori nevén Luca Pacioli Társaság BCE mintájára.

A PAC SZTE célul tűzte ki a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára érkező hallgatók életútjának megalapozását és tanulmányainak kiegészítését. A diákszervezet tagjai a Pacioli képzésen való részvétellel és a Pacioli Diploma kézhezvételével egy olyan plusz tudáshoz jutnak, ami kiemeli őket a többi hallgató közül. A szakmai fejlődésen túl pedig egy olyan közösségbe kapcsolódhatnak be a tagok, amely az egyetemi éveket követően is fennmarad.

A szakmai kurzusok gerincét alkotó kötelező kurzusok lépcsőzetesen épülnek fel, a különböző évfolyamoknak különböző kötelező kurzusokat kell teljesítenie. Ezeken felül vannak szabadon választható kurzusok is, amelyek más területekre engednek bepillantást, legyen szó soft skill vagy egyéb szakmai jellegű kurzusokról.

A kurzus témája:

 • Könyvelés

A vállalati partnereken kívül az anyaszervezet is tart kurzusokat, amelyek a tagok beilleszkedését és a vezetők fejlődését segítik.

"Amint csatlakoztam, egy baráti közösség tagjává válhattam, betekintést nyerhettem rendezvények szervezésébe, valamint lehetőségem van a kurzusokon keresztül szakmailag is fejlődni. Egyik legjobb döntésem volt Paciolissá válni."

Sáfár Szabina